Aproape de piata Victoriei.Bucuresti se afla biserica Mavrogheni,zidita de domnitorul Nicolae Petre Mavrogheni,'' la capatul podului Mogosoaia'' str. Monetariei

     .Exista in anul 1787,hramul fiind Izvorul Tamadurii.Biserica a avut nevoie de reparatii in urma cutremurelor cit si modificari de arhitectura,1847,1890,1902 si 1940.Personalitati marcante ale culturii romanesti au avut tangente cu acest locas de cultura,Ion Heliade Radulescu,Constantin Brincusi si altii

     .