Restaurarea unui imobil patrimoniu situat pe strada Dionisie Lupu nr 72,arhitect Ioan I Rosnovanu cunoscuta sub denumirea de ,,Casa cu cariatide,,